Recyklovateľný materiál z mestskej zákazky, za ktorého odvoz a likvidáciu mala byť firma platená z peňazí daňových poplatníkov v skutočnosti neskončil na určenom mieste, ale na súkromnej stavbe syna mestskej poslankyne O. Vilhanovej v Piešti.

Na základe viacerých podnetov dňa 28.07.2021 prebehla prvá kontrola, v rámci ktorej sa tieto skutočnosti potvrdili.

Po týchto závažných zisteniach firma okamžite mestu navrhla urovnanie a odvoz tohto materiálu. Firma týmto uznala pochybenie a týmto krokom sa snažila vyhnúť možnej trestnoprávnej rovine. Týmto krokom tak odpadol dôvod, pretože sa stavebný odpad nakoniec zhodnotil v rámci zákonných požiadaviek.

Mimo iné, na zrovnávanie tohto terénu bola vyvážaná aj stavebná suť zmiešaná s asfaltom z chodníkov, ktorého použitie je zakázané na zrovnávanie terénu, čo by sa mohlo kvalifikovať aj ako poškodzovanie životného prostredia.

Dňa 30.7.2021 po zistení týchto skutočností firma začala okamžite odvážať tento neoprávnene navozený materiál z predmetnej stavby súkromného domu preč. Malo sa jednať o veľké množstvo v rozsahu možno až 20 nákladných automobilov.

Následne firma vydala oficiálne oznámenie:
„Oznamujeme Vám, že na základe upozornenia na kontrolnom dni 29.07.2021 sme okamžite zabezpečili odvoz stavebného recyklátu, ktorý sa neoprávnene vyviezol na súkromný pozemok p. Vilhana v miestnej časti Piešť 1., a to zo staveniska Námestia mieru. Vývoz bol uskutočnený na základe požiadavky poslankyne pani Vilhanovej.“

Je nenormálne, aby firma z verejnej zákazky zrovnávala pozemok na súkromnej stavbe. Dnes sa však pani Vilhanová vyhovára, že to nedohadovala ona ale jej manžel. Čo to mení na veci? Vo svojej podstate je to úplne jedno, pretože k tomuto neoprávnenému vývozu došlo a spolu s manželom žijú v jednej domácnosti.

My sa držíme len oficiálneho vyjadrenia firmy a skutočností zistených na kontrolnom dni zo dňa 29.07.2021, ktoré prebehlo za účasti vedenia mesta spolu s vedením firmy, z čoho je vyhotovený rovnako oficiálny záznam.

Zároveň v tejto veci mesto Detva podalo aj podnet na Okresný úrad na odbor životného prostredia vo veci neoprávneného vývozu stavebného recyklátu do Piešťa.

Invektívy zo strany pani poslankyne Vilhanovej berieme s rezervou, je to len jej zúfalá snaha odpútať pozornosť od podstaty problému. My sa držíme len faktov a tu je celá genéza aj s oficiálnym vyjadrením firmy.

Súvisiace články:

Materiál z mestskej zákazky skončil na súkromnej stavbe

Kauza vývozu materiálu z mestskej zákazky pokračuje

Vývoz z mestskej zákazky mala dohadovať osobne poslankyňa Vilhanová