Materiál z prebiehajúcej rekonštrukcie Námestia mieru v Detve mal skončiť na stavbe súkromného domu.

Na základe viacerých podnetov od občanov včera 28.07.2021 prebehol kontrolný deň v rámci rekonštrukcie Námestia mieru a tieto šokujúce informácie sa potvrdili. 

Nákladné autá mali vyvážať materiál do Piešťa na stavbu súkromného domu Vilhanovcov. Konkrétne sa malo voziť pre syna mestskej poslankyne O. Vilhanovej. 

Tejto šokujúcej kauze sa budeme podrobne venovať a čoskoro prinesieme ďalšie informácie.