Dnes od rána firma odváža neoprávnene navozený materiál zo súkromnej stavby.

Recyklovateľný materiál z mestskej zákazky, za ktorého odvoz a likvidáciu mala byť firma podľa zmluvy o dielo platená z peňazí daňových poplatníkov v skutočnosti neskončil na určenom mieste, ale na súkromnej stavbe syna mestskej poslankyne v Piešti. 

Po týchto závažných zisteniach firma okamžite mestu navrhla urovnanie a odvoz tohto materiálu, tak ako jej to ukladá zmluva o dielo. Firma týmto uznáva pochybenie a týmto krokom sa snaží zmierniť ďalšie konzekvencie, vyplývajúce z ďalšieho šetrenia prípadu.

Jediný kto závažnosť konania doposiaľ zrejme nepochopil je len poslankyňa O. Vilhanová, ktorá sa dnes ráno na mestskom úrade v Detve snažila zastaviť ďalšie konanie v tejto veci krikom, vulgarizmami a vyhrážkami smerom k vedeniu mesta. 

Mesto Detva napriek tomu pokračuje v konaní a prípad už má v rukách aj stavebný úrad a právne oddelenie.

Záver zo šetrenia tohto prípadu bude zverejnený aj oficiálnou cestou na mestskej stránke www.Detva.sk ako aj v mestských novinách.