Manželia Vilhanovci len za posledný rok poslali na Okresnú prokuratúru desiatky udaní a podaní. Teraz udal niekto ich. 

Vilhanovci udaniami pravidelne zásobujú aj mesto Detva či mestskú políciu. V prílohe pod článkom je ukážka toho ako posielajú napríklad nafotené autá obyvateľov a vyžadujú, aby ich následne polícia riešila a pokutovala. Neskôr vytvárajú intrigy a na internete vypisujú, že polícia spadá pod vedenie mesta a mesto robí ľuďom pokutami naschval zle. 

Nepríjemnosti s touto dvojicou zažívajú aj viacerí poskytovatelia obchodov a služieb na Námestí mieru, ktorí sú už zúfalí. Pravidelne na nich totiž táto dvojica posiela rôzne kontroly, sťažnosti, udania a snaží sa ich takto šikanovať. 

Prečo tento článok?

Pred pár dňami niekto podal podnet aj na Vilhanovcov. Občania si všimli, že z mestskej zákazky sa vyváža materiál na súkromnú stavbu. Mesto Detva Ex offo na základe podnetu vykonalo kontrolu. V rámci tejto kontroly bol tento podnet potvrdený a bolo zistené, že zhotoviteľ stavby odvážal suť z vyfrézovaných komunikácií na zrovnávanie súkromného pozemku ku stavbe domu v miestnej časti Piešť. 

Po týchto závažných zisteniach firma okamžite mestu navrhla urovnanie a odvoz tohto materiálu, tak ako jej to ukladá zmluva o dielo. Firma týmto uznala pochybenie a týmto krokom sa snažila zmierniť ďalšie konzekvencie. Materiál s hanbou pre Vilhanovcov nakoniec odviezla z tohto súkromného pozemku preč. 

K pointe, manželia Vilhanovci roky znepríjemňujú život mnohým občanom a podnikateľom. Vytvárajú intrigy, udávajú, posielajú kontroly a podnety krížom- krážom. Teraz, keď niekto pre zmenu udal ich, tak sa cítia ukrivdení a škaredo útočia na vedenie mesta s tým, že ich chcú len zdiskreditovať.

Nie pani Vilhanová, vy ste sa zdiskreditovala sama. Firma dnes vydala oficiálne stanovisko, že tento vývoz bol uskutočnený na základe vašej žiadosti ako poslankyne. Z toho vyplýva len jedno, že už niekoľko dní verejne klamete, že vy ste o tom ani nevedela…