DTinfo sa zaujímalo aj o ďalšie investície prebiehajúce v našom meste. Z Oddelenia výstavby a životného prostredia sme získali dokument k prebiehajúcim a ukončeným investíciám s podrobnými údajmi k jednotlivým stavbám, vrátane ceny stavby, zhotoviteľa alebo času plnenia práce. Celú dokumentáciu, tak ako sme ju obrdžali my, Vám poskytujeme na stiahnutie pod článkom.

Dokumentácia obsahuje informácie v nasledujúcich bodoch:

1: Oprava miestnej komunikácie a chodníkov – Novosady, Detva

2: Chodník pre peších a cyklochodník, Novosady – Detva

3: Oprava miestnej komunikácie ul. Novosady – GARÁŽE

4: Oprava miestnej komunikácie a rozšírenie VO ul. Vimperská, Detva

5: Oprava miestnej komunikácie a chodníkov ul. Tajovského , Detva

6: Modernizácia a stavebné úpravy  Kultúrneho domu – Detva

 

Informácia Mesta Detva, oddelenia výstavby a životného prostredia o prebiehajúcich a ukončených investičných akciách na stiahnutie:

Informácia o investičných akciách 2013 prezentácia

Redakcia dtinfo.sk