Oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve v apríli tohoto roku, v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča, Oddelením výstavby a životného prostredia a Oddelením správy majetku Mestského úradu v Detve, spracovalo a podalo dva nové projekty: Digitalizácia Kina MarínaRevitalizácia parku „Zelená fontána“.

Projekt Digitalizácia Kina Marína pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča rieši, zakúpenie časti technického vybavenia kina. Prislúchajúce rozvody realizuje Mesto Detva v rámci prebiehajúcich rekonštrukčných prác budovy. Časť technického vybavenia Mesto Detva bude zabezpečovať, v prípade schválenia projektu, z vlastných zdrojov.

Druhým podaným projektom je projekt Revitalizácia parku „Zelená fontána“, ktorým, v prípade schválenia projektu, bude realizovaná revitalizácia zelene a doplnenie drobnej architektúry na Ul. Obrancov mieru. Projekt vhodným spôsobom doplní revitalizáciu blízkeho okolia budovy Kultúrneho centra A. Sládkoviča.

Redakcia DTinfo.sk