DTinfo.sk sa zaujíma aj o ďalšie investície prebiehajúce v našom meste. Z Oddelenia správy majetku sme získali zoznam prác a rekonštrukcií realizovaných v roku 2013, ktoré Vám prinášame v troch častiach.

Zoznam prác, rekonštrukcií realizovaných v roku 2013 oddelením 
správy majetku – budovy v majetku a správe MsÚ časť 1 :

Hádzanárska budova na ul. Štefánika 63 – oprava fasády, namaľovanie a výmena žľabov

Údaje k stavbe:

Názov zákazky: Hádzanárska budova – oprava fasády.

Výber zhotoviteľa stavby: verejná súťaž

Vybraný zhotoviteľ stavby: GM-STAV s.r.o.

Cena za dielo: 7 107,80,- €

Spôsob financovania: rozpočet mesta

Čas plnenia: august

image12

image15

Poliklinika na ul. Tajovského 5 – hydroizolácia predstavenej časti plochej strechy

 

Údaje k stavbe:

Názov zákazky: Hydroizolácia časti plochej strechy – Poliklinika na ul. Tajovského 5.

Výber zhotoviteľa stavby: verejná súťaž

Vybraný zhotoviteľ stavby: Technické služby Detva s.r.o.

Cena za dielo: 2 520,00,- €

Spôsob financovania: rozpočet mesta

Čas plnenia: jún

 image13

image18

Občiansta vybavenosť OV-1 na ul. Nám. Mieru 3 – hydroizolácia časti plochej strechy  

 

Údaje k stavbe:

Názov zákazky: Hydroizolácia časti plochej strechy – Občianska vybavenosť 1 na ul. Námestie mieru 5.

Výber zhotoviteľa stavby: verejná súťaž

Vybraný zhotoviteľ stavby: GM-STAV s.r.o.

Cena za dielo: 9 597,67,- €

Spôsob financovania: rozpočet mesta

Čas plnenia: jún

 image14

image16

Gymnastická telocvičňa – na ul. Obrancov mieru 29 – rekonštrukcia zadnej steny
demontáž dreveného obvodového plášťa, nový betónový základový pás, vymurovanie priečky, založenie okien,úprava fasády, namaľovanie fasády

 Údaje k stavbe:

Názov zákazky: Rekonštrukcia zadnej steny Gymnastickej telocvične Detva.

Výber zhotoviteľa stavby: verejná súťaž

Vybraný zhotoviteľ stavby: JPT STAVBY.s.r.o.

Cena za dielo: 26 989,60,- €

Spôsob financovania: rozpočet mesta

Čas plnenia: júl

image20image21

 

image17 image19

image22 image23

 

Amfiteáter – oprava a premaľovanie drevených prvkov

 1242172_10200735616621434_929822892_n

 1368796_10200735616661435_946563341_n1371803_10200735616701436_1577972428_n

 

Ďalej sa zrealizovalo formou údržby: 

– výroba a osadenie informačného stĺpa na Námestie SNP

– oplechovanie strechy prístrešku v Klube dôchodcov

– oprava poškodenej zástavky – Piešť

– vyčistenie odvodnenia, navŕtanie nových odvodňovacích otvorov na ul. Kúpalisko

– Amfiteáter – príprava areálu na FSP a furmanské preteky

– Oprava lavičiek: na ul. Štefániková – výmena drevených lát

pri MsÚ – výmena drevených lát + premaľovanie

– LDCH – maľovanie ostenia po výmene okien

– LDCH – oprava omietok a namaľovanie soklov – chodba a jedna ambulancia

– Ul. Obrancov mieru – Odstránenie betónových schodov

– oprava el. rozvádzačov v budove na ul. Záhradná 12 / Kataster

 

Ďalej sa vykonáva:

– kosenie areálov budov v správe MsÚ

Amfiteáter, Kataster, Mestský úrad, Klub dôchodcov,

Zdravotné strediská na ul.: Tajovského 5, Obrancov mieru 3, Nám SNP 64, Kpt. Nálepku 10

– drobná údržba budov v správe MsÚ

– zabezpečovanie revízií a kontrol v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

 

Ďalej sa realizuje formou verejného obstarávania:

Zdravotné stredisko LDCH – Výmena okien a montáž žalúzií

Oprava podláh – Mestský úrad Detva na ul. Tajovského 7

Výmena okien za plastové – Polyfunkčná budova na ul. Obrancov mieru 3

Výmena termostatických armatúr – Polyfunkčná budova na ul. Obrancov mieru 3

Výmena termostatických armatúr – Mestský dom Nám SNP 1

Oprava podláh a maľovanie tried – Materská škola VI

 

Ďalej sa zrealizuje formou údržby:

PLK Tajovského – oprava opadávajúcej omietky na garážach

MsÚ – maľovanie banketky a zasadačky

Premaľovanie drevených prvkov v meste a prímestských častiach

Príprava jarmoku a vianočného jarmoku

 

 

Vypracoval: Milan Spač – oddelenie správy majetku

Fotografie: Milan Spač – oddelenie správy majetku