Informujeme Vás o ďalšom postupe prác na Kultúrnom centre v Detve a tak Vám prinášame exkluzívny rozhovor so zástupcom mesta viceprimátorom Jánom Šiandorom, ktorý nám odpovedal na všetky naše otázky ohľadne realizácie prestavby Kultúrneho Centra.

V akom štádiu sa práve nachádzajú práce na KC?

V prvom rade som rád, že sa nám spolu s kolegami poslancami a primátorom mesta darí budovať toto krásne dielo, ozdobu mesta a kultúry, ktoré bude slúžiť všetkým občanom nášho mesta na kultúrne a spoločenské vyžitie.

K Vašej otázke. Momentálne ukončujeme interiérové práce. Práce pokračujú v súlade s časovým harmonogramom a v stanovenej kvalite.  Zahájenie prác bolo uskutočnené vo februari tohoto roku a ukončenie prác je stanovené na december 2013 tj. 10 mesiacov.

Prečo ste sa rozhodli pre tak velký projekt a čo nové nám to prinesie?

Vždy som si kládol radšej otázku, ako sa niečo dá urobiť než prečo sa to nedá. Na koľko bolo Kultúrne centrum už tak v dezolátnom stave, že nedokázalo slúžiť potrebám obyvateľov mesta, muselo prísť radikálne rozhodnutie. Predchádzalo tomu mnoho hodín úvah, ako najlepšie využiť potenciál tejto budovyA tak vzniklo prestavbou viacero multifunkčných priestorov. Samotný objekt vzhľadom na svoje kapacitné možnosti takýto priestor bol schopný poskytnúť. Našli sme nové možnosti a nové formy využitia objektu KC, tak aby bol objekt využívaný podľa reálnych potrieb a požiadaviek všetkých subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v meste Detva. Našou snahou bolo vytvoriť lepšie podmienky aj pre tanečné súbory, folklórne skupiny a pre činnosť rôznych záujmových krúžkov.

Umožnila nám to aj dostavba pravej časti hlavnej sály  pre  rozšírenie podlahových plôch. Dispozičná úprava na I.NP zabezpečila vybudovanie konferenčnej sály s banketovou miestnosťou a vlastnou kuchynkou. Ďalej je tu malá sála pre malé javiskové formy s malým javiskom a zázemím pre účinkujúcich. Priestory  III.NP tvoria  administratívna časť vedenia KC Detva, archívne priestory FSP Detva a stredne veľká sála pre činnosť záujmových klubov , súborov a ostatnej záujmovej činnosti. Suterén objektu poskytol priestor na vybudovanie dielne pre výrobu divadelných rekvizít a  skladové priestory .

Ráta sa v novej budove aj s kinom, je to pravda?

Áno jedná sa o moderné kino. Moderné preto, lebo súčasťou modernizácie objektu je aj digitalizácia kina s potrebným technickým vybavením, ako nové ozvučenie, nové plátno. A taktiež novinkou modernizácie objektu je zabudovanie zásuvného modulu šikmého sedenia hlavnej sály. Jedná sa o modernú formu využitia priestorov hlavnej sály, ktorá sa v priebehu pár minút zmení na tanečný parket alebo moderné kino s novou modernou videotechnikou pre kontakt s javiskom a režisérom jednotlivých produkcií.

Na vizualizácii je možné vidieť aj úpravu okolia. Plánuje sa aj s úpravou okolia?

Samozrejme, ďalšou plánovanou etapou je úprava okolia , ktorá je zahrnutá v rozpočte mesta Detva. A to dobudovanie pešej zóny II.etapa, parkovacie plôchy z ulice Štúrová a dobudovanie prístupových a parkovacích plôch pre zázemie KC.

Budete kandidovať aj za poslanca BBSK?

Radšej sa venovať jednej veci a poriadne. Myslím že by toho bolo už priveľa, ak mi ľudia dajú dôveru, tak budem rád pokračovať a hájiť záujmy občanov nášho mesta. Je zaujímavé, ako niektorý dokážu sedieť na troch, štyroch stoličkách naraz. Som toho názoru, že zákaz súbežného vykonávania určitých verejných funkcií by mal byť upravený zákonom.

       

Údaje v číslach:

Kapacita sedenia hlavnej sály pre kino, divadlo – šikmé sedenie: 280 miest

Kapacita sedenia hlavnej sály – spoločenské udalosti plesy, maturitné plesy, svadby a ostatné – sedenie+ stoly: 250 miest

Kapacita sedenia kongresová sála I.NP: 100 miest

Kapacita sedenia malá sála – malé javiskové formy I.NP: 72 miest

Kapacita sedenia malá sála,  II.NP: 120 miest

Redakcia DTinfo.sk

 

Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.21 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.31 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 17.59.25 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.13 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 17.59.09 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.02.20 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.02.19 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.02.16 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.01.20 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.01.00 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.01.04 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 17.59.54 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 17.59.36 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 17.58.43 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.01.42 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.02.23 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.42 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.39 Snímka obrazovky 2013-10-11 o 18.00.35