DTinfo sa zaujímalo aj o ďalšie investície prebiehajúce v našom meste. Z Oddelenia výstavby a životného prostredia sme získali dokument…
Čítať viac »