Detva bola 9. marca 2017 hostiteľkou zasadnutia Rady Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina (RZMO). Štatutári miest a obcí sa okrem iného venovali aktuálnej potrebe zabezpečenia dostatočnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

V konferenčnej sále Domu kultúry A. Sládkoviča za stôl zasadli členovia rady, starostovia a primátori troch susedných okresov. Kolegov v úvode privítal hosťujúci primátor okresného mesta Ján Šufliarský. Potom odovzdal slovo súčasnému predsedovi RZMO, Radoslavovi Vazanovi, primátorovi Krupiny.

Jednou z dôležitých tém rokovania primátorov a starostov bola problematika zdravotníctva. Rada bude žiadať pripraviť legislatívnu zmenu v zákonoch tak, aby odborné zdravotnícke ambulancie boli rozmiestňované rovnomerne po okresoch, v závislosti od počtu obyvateľov prislúchajúcich na jednu odbornú ambulanciu.

Zámerom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť ambulancií občanom. Súčasný stav, keď sú ambulancie sústredené vo veľkých mestách a občania musia na vyšetrenie obťažne dlho cestovať desiatky kilometrov sa potvrdzuje ako nepriaznivý. Rada taktiež žiada prehodnotiť návrh Ministerstva zdravotníctva SR o zabezpečení lekárskej služby prvej pomoci, s dôrazom ich dostupnosti pre občanov. Rada Regionálneho Združenia miest a obcí žiada zachovať lekársku službu prvej pomoci v Detve a obnoviť jej činnosť v Krupine.

Potrebné je riešiť aj nedostatok odborných lekárov, všeobecných a detských lekárov a efektívne uplatňovanie rezidentského programu pre lekárov.

Členovia regionálnej rady tiež prerokovali informácie od odborných sekcií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rada sa potom pripravovala na 27. snem Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina, ktorý mal zasadať o pár dní, 16. a 17. marca v Dudinciach. Regionálna rada prerokovala plán činností a informáciu o príprave celoslovenského 28. snemu ZMOS, ktorý bude 17. až 18. mája v Bratislave.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková