Mesto Detva sa pripravuje na plný nástup zimy, na Mestskom úrade 19. novembra 2015 zasadol operačný štáb zimnej údržby. Rokovanie zvolali za účelom zvládnutia zimnej údržby za normálnych a za kalamitných poveternostných podmienok.

Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve Peter Jamnický informoval prítomných zástupcov pozvaných subjektov o povinnosti zapojiť sa, v prípade vyhlásenia III. stupňa kalamity, do výkonu zimnej údržby. Tí potvrdili súčinnosť.

Pracovníci oddelenia Jozef Fašanga a Jozef Krnáč informovali prítomných o ďalších opatreniach spojených s každoročnou zimnou údržbou. V prípade potreby odvozu snehu z mesta je na jeho uloženie určená lokalita pod Technickými službami – Trstená, možné uskladňovanie je tiež pri parkovisku pred Futbalovým štadiónom.

Zástupca Lesov SR Odštepného závodu Kriváň Jozef Ľupták informoval o možnostiach poskytnutia mechanizmov pre mesto Detva v prípade vyhláseného III. stupňa kalamitnej situácie. Ľupták upresnil, že počas zimného obdobia Lesy SR budú obvykle vykonávať zimnú údržbu na tých úsekoch, kde je vykonávaná ich pracovná činnosť.

Stredisko zimnej údržby a jej riadiaci dispečing je zriadený v priestoroch Technických služieb Detva.

Občania môžu hlásiť opodstatnené návrhy a požiadavky osobne alebo telefonicky nepretržite na pracovisku dispečingu: 045/5455293, 045/5455365 a na mobilných číslach 0917 126 661 a 0905 449 408. Ohľadom údržby štátnej cesty I/50 a ostatných cestných komunikácií mimo správy mesta je zodpovedná Banskobystrická regionálna správa ciest, Stredisko údržby Kriváň s dispečingom045/5469206 a mobilné číslo 0918 543 566.

1 2

Text a foto: Zuzana Juhaniaková