Marie Oláhová z Detvy sa 15. novembra 2015 stala držiteľkou ocenenia Roma Spirit, ktoré jej odovzdali počas galavečera v bratislavskom Divadle Nová scéna.

Marie Oláhovú nominovali za dlhodobú prácu v prospech rómskej komunity prostredníctvom vytvárania voľnočasových aktivít, doučovania detí a mládeže, a podporu rómskych žien prostredníctvom vybudovaných materských centier a prácou v komunite.

Ocenenie jej udelili v kategórii Osobnosť v tohtoročnom 7. ročníku. „Rómsky duch rozprestrel svoje krídla solidarity a tolerancie a ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby svet bol lepším miestom pre nás všetkých,“ uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v Bratislave.

Ocenená Detvanka začala pracovať s rómskou mládežou po roku 1989 a jej pôsobenie do súčasnosti prinieslo viacero plodov vo forme založených rómskych materských centier, ďalších inštitúcií a množstiev podujatí.

„Som hrdá na to, že rómske deti sa vyvíjajú a trávia čas na správnom mieste, na ženy, ktoré vyštudovali vysokú školu a robia si maturity. Som hrdá na podporu manželov žien, ktorí sú s nami v spojení, a na všetkých ľudí, ktorí sa zapájajú do aktivít bez toho, že by očakávali finančnú odmenu,“ uviedla k nominácii Marie Oláhová.

Marie Oláhová bola jednou zo šiestich ocenených, pričom v ďalších piatich kategóriách ocenili čin roka, udelili ocenenie obci, ďalšie kategórie boli médiá, mimovládna organizácia, spoločnosť, firma a zamestnávateľ. Víťazných laureátov vybrala medzinárodná porota z finálnych 18 nominácií. V porote boli prezident Európskeho fóra Rómov a kočovníkov Gheorghe Raducanu, Ivailo Tournev ako zakladateľ programu rómskych zdravotných mediátorov v Bulharsku a riaditeľ kliniky neurológie Univerzitnej nemocnice Alexandrovska v Sofii, Michael Kocáb aktivista a hudobný skladateľ, exminister pre ľudské práva a národnostné menšiny v Českej republike, a Jarmila Lajčáková senior výskumníčka z Centra pre výskum etnicity a kultúry a ďalší.

1 2

Text: Zuzana Juhaniaková

Foto: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu