„Záhrada plná smiechu a hier „ je názov projektu pod ktorým získala III. ZŠ na ulici Obrancov mieru finančný príspevok od Nadácie SPP.  

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vybudovať detské ihrisko a relaxačno – stimulačný priestor  pre deti navštevujúce túto školu, ale i pre deti z blízkeho okolia.

Myšlienkou  projektu je motivovať deti k pohybu a podporovať ich v zmysluplnom trávení svojho voľného času. Pri budovaní  ihriska sme sa zamerali nie len na pohybovú aktivitu detí, ale aj na výchovno – vzdelávaciu časť, ktorou bolo vybudovanie malej bylinkovej záhradky. Prostredníctvom bylinkovej záhradky si deti môžu dopestovať vlastné liečivé rastlinky a starať sa tak o svoje zdravie a poznávať tak názvy a využitie rastliniek.

Telesná aktivita a pohyb sú pre fyzické i psychické zdravie detí prospešné a nevyhnutné  a aj preto sme radi, že sa nám náš projekt podarilo dotiahnuť do úspešného konca a mohli sme vytvoriť  krásny priestor pre naše deti, ktorý dotvára aj celkové exteriérové priestory našej školy.

Veríme, že priestor bude využívaný v čo najväčšej miere a naše deti si budú odnášať príjemné zážitky z chvíľ strávených v Záhrade plnej smiechu a hier.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zainteresovaným do realizácie tohto projektu: Nadácií SPP, pani učiteľkám, rodičom, priateľom ale i deťom.

Text: Zuzana Kučerová