Prezentácia výtvarného projektu SVET OKOLO NÁS EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Materská škola M.R. Štefánika Detva ako jediná v okrese, dostala šancu reprezentovať Slovensko a mesto Detva v celoslovenskom výtvarnom projekte SVET OKOLO NÁS “Eurorozprávky” pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Do projektu  bolo  zapojených  57 materských škôl  zo 48 miest a obcí Slovenska, ktorý  bol realizovaný prostredníctvom ľudových rozprávok z členských krajín EÚ. Autorkou projektu je p. Mária Zuščinová v spolupráci s troma MŠ a ZUŠ v Prešove.

Naša MŠ si na vstupnom a informačnom seminári v Žiline vylosovala rumunskú rozprávku spisovateľa Ion Creangă O DVOCH NEVLASTNÝCH SESTRÁCH.

Materské školy z jednotlivých miest Slovenska vo výtvarnej, pracovnej, literárnej, či hudobnej tvorbe, stvárňovali 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ.  Naši predškoláci aj pani učiteľky vo svojich aktivitách a výtvarnej tvorbe spracovali rozprávku z Rumunska a zároveň predstavili  naše krásne  mesto Detva, jeho históriu aj súčasnosť.

Slávnostného otvorenia výstavy  v Bratislave v dňoch  20. a 21. októbra 2016 sa zúčastnila riaditeľka materskej školy Zuzana Slemenská a koordinátorky projektu Henrieta Ľuptáková a Drahomíra Tučeková.   

V novembri  2016  bude celá výstava presunutá a prezentovaná  v samotnom Bruseli.

Projekt EUROROZPRÁVKY ukončí svoju púť  výstavou v Prešove v decembri 2016. Veríme, že týmto projektom sa nám podarilo úspešne reprezentovať materskú školu, naše mesto a zároveň Slovensko.

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť. A. Einstein

Text: Drahomíra Tučeková

Foto: Lenka Kružliaková