Začína sa rekonštrukcia ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru. Obnova sa týka plôch pre verejnosť, chodíkov aj obslužných komunikácií. Súčasťou projektu bude tiež nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska.

V pondelok (10. 5.) prebrala stavenisko stavebná spoločnosť, ktorá bude námestie rekonštruovať. Predrealizačné práce už prebiehajú a samotné stavebné práce sa začnú 31. mája.

Obmedzenia dopravy sa nebudú dotýkať celého sídliska

„Stavebná firma bude práce vykonávať po etapách. V prvej etape sa budú rekonštruovať najmä chodníky. Komunikácie a parkoviská prídu na rad v ďalších etapách tak, aby boli obyvatelia čo najmenej obmedzovaní pri parkovaní. Uzavretie Námestia mieru pre dopravu môžu obyvatelia očakávať až v závere stavebných prác pri asfaltovaní komunikácií a parkovísk, ktoré by nemalo trvať viac ako dva až tri dni,” uviedol zástupca primátora Ján Šiandor.

Z dočasného parkoviska budú vylúčené veľkorozmerné vozidlá

„Náhradné parkovanie pre obyvateľov sídliska bude zabezpečené na veľkokapacitnom parkovisku oproti letnému štadiónu. Počas tohto času bude na ňom zakázané parkovanie pre nákladné vozidlá, kamióny a autobusy. Zároveň sa na parkovanie uvoľní aj miestna komunikácia od križovatky po veľkokapacitné parkovisko pri letnom štadióne,“ doplnil primátor mesta Ján Šufliarksý.

Nakoľko rekonštrukcia bude prebiehať po etapách, dotknutí obyvatelia budú včas a priebežne informovaní. Výstavba by mala trvať päť mesiacov, v projekte sa podľa mesta počíta aj s celkovou výmenou povrchových vrstiev chodníkov. Ich povrch bude z betónovej zámkovej dlažby alebo z asfaltu. Vyasfaltované budú aj obslužné komunikácie, vrátane parkovísk a ihriska.