Zrekonštruovaná poliklinika začína v týchto dňoch slúžiť svojmu účelu. Po roku prác, ktoré sa začali ešte vlani v marci, je z nej Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre obyvateľov mesta a okolitých obcí a zároveň zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy.

„Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 779-tisíc eur. K tomu treba pripočítať 41-tisíc eur ako povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta. Tiež sme financovali všetky ďalšie výdavky spojené s rekonštrukciou, ktoré sa nedali zahrnúť do projektu,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský. Podľa neho, presné čísla budú známe až vo vyúčtovaní celého projektu po záverečnej monitorovacej správe.

„Rekonštrukcia budovy polikliniky prebiehala v dvoch etapách, tak aby bolo zabezpečené plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ doplnil primátor. V budove boli zrekonštruované potrubia a rozvody teplej a studenej vody do ordinácií, elektroinštalácia, svetelné a zásuvkové obvody. Nové sú svietidlá a vykurovacie telesá, na ktorých boli doplnené hlavice a spätné ventily. Rekonštrukcia sa týkala tiež úpravy existujúcich okien na chodbách z dôvodu lepšieho vetrania čakární, dverí a podlahových krytín. Kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia, nové sú vnútorné stierky a nátery. Poliklinika má bezbariérový prístup na hlavnom schodisku a sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.

Tento pondelok sa z dočasných priestorov Mestského úradu Detva presťahovala záchranka, v utorok detská ambulancia Banskobystrického samosprávneho kraja (lekárka Janka Wrede). Fungujú tiež fyzioterepeutická aj pľúcna ambulancia, kardiológia by mala začať pracovať v najbližších dňoch. V pondelok 22. marca sa na polikliniku vráti aj protetika.

Text: ms