Aktuálne sa sčítania obyvateľov zúčastnilo v Detve 9 893 obyvateľov, čo je 69,7 percenta (stav k 17. marcu 2021). Z celkového počtu 14 195 obyvateľov si svoju povinnosť musí v meste splniť ešte 4 302 ľudí. 

Online sčítanie sa končí 31. marca 2021, po tomto termíne už nebude možné samosčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie bude prebiehať šesť týždňov v každej obci/meste v období medzi 1. aprílom až 31. októbrom 2021 (presný termín vám oznámime). Prioritne je určené pre digitálne vylúčených obyvateľov (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít).

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. V prípade potreby vám môže pomôcť rodina, susedia alebo známi.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Text: ms