Od 15. februára prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V meste Detva bolo v pondelok 22. marca sčítaných už viac ako 76 percent obyvateľov. Svoju povinnosť si splnilo 10 832 ľudí z celkového počtu 14 195. To znamená, že na viac ako 3-tisíc obyvateľov mesta táto povinnosť ešte len čakala. Mali by tak urobiť do konca marca.

Pokuta až do 250 eur

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti – pokuta od 25 do 250 eur.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Asistované sčítanie

Online sčítanie sa končí 31. marca 2021, po tomto termíne už nebude možné samosčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie bude prebiehať šesť týždňov v každej obci/meste v období medzi 1. aprílom až 31. októbrom 2021 (presný termín vám oznámime). Prioritne je určené pre digitálne vylúčených obyvateľov (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít).

Text: ms