V nastávajúcom jarnom období Jednota dôchodcov na Slovensku v Detve pripravuje viacero podujatí.

V utorok 19. apríla 2016 privítajú spevácke kolektívy seniorov zo Základných organizácii JDS z Podpoľania, a to z Hriňovej, Kriváňa, Korytárok, Očovej a Detvy, ako aj seniorov z okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica, súbory Vyhnianka, Delínka a Nevädza. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s okresnými výbormi JDS Detva, Žiar nad Hronom a Žarnovica ako aj Kultúrnym centrom A. Sládkoviča v Detve.

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Detve  začali rok 2016 účasťou na viacerých kultúrnych podujatiach organizovaných v meste jednak Kultúrnym centrom A. Sládkoviča, ako boli divadelné hry Orol tatranský alebo Lekárske tajomstvo, ako aj zábavný program z príležitosti  Medzinárodného dňa žien, ktorý organizovalo mesto Detva s Kultúrnym centrom.

Dňa 15. marca, v rámci mesiaca knihy, členovia JDS v Detve vo svojom kruhu privítali spisovateľku Janu Pronskú, autorku dvanástich lyrických a historických románov, opisujúcich mnohé životné príbehy i históriu viacerých slovenských  hradov.

Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom poslucháčov, najmä žien, ktoré si mohli priamo od autorky zakúpiť jej knihy. Čas pred besedou bol spestrený  prednáškou pani Kamasovej o zbere a využití liečivých bylín v ľudovom  liečiteľstve.

Májové dni pozdravia 1. mája pred Domom kultúry A. Sládkoviča kultúrno spoločenským podujatím pod názvom „Pozdravenie mája,“ na ktorom vystúpia deti z Detského folklórneho súboru Slniečko pod vedením Emílie Zorvanovej, súbor Senior Detva, tanečná skupina Radosť a detvianská dychová hudba. Pre deti bude pripravená rozprávka v Dome kultúry A. Sládkoviča.

 „Príďte sa zabaviť a pozdraviť prichádzajúce májové dni!“

Text: Soňa Strelcová
Foto: z besedy so spisovateľkou Janou Pronskou