Mesto Detva týmto vyjadruje verejné poďakovanie občanom Detvy, ktorí opakovane darovali krv pre pomoc druhým.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Zvolen, udelil pri ostatnom oceňovaní v roku 2015 plaketu prof. MUDr. Jána Janského nasledovným občanom Detvy:

Bronzovú Janského plaketu za 10 násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi dostali:

Jozef Ďuriš (nar. 1987),

Mikuláš Golian (nar. 1962),

Zdenka Karlíková (nar. 1985),

Milan Krivoň (nar. 1993),

Mgr. Iveta Marcineková (nar. 1989),

Jaroslav Suja (nar. 1970),

Ing. Peter Turčan (nar. 1974)

Striebornú Janského plaketu za 20 násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi dostali:

Ing. Jakub Géci Jakub (nar. 1989),

Zuzana Karlíková (nar. 1976),

Mgr. Ladislav Ostrihoň (nar. 1978),

Ing. Martin Vrťo (nar. 1985)

Zlatú Janského plaketu za 30 násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi dostali:

Ing. Mikuláš Bystriansky (nar. 1976),

Ladislav Drugda (nar. 1974),

Mariana Klimová (nar. 1972),

Vladimír Kučera (nar. 1970),

Ing. Martin Kulich (nar. 1979)

Diamantovú Janského plaketu za 40 násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi dostala:

Aurélia Koštialová (nar. 1949)

Darcovstvo krvi je šľachetný čin, ktorý je potrebné vysoko hodnotiť, pretože dobrovoľní darcovia svojou krvou veľakrát pomohli prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, nepriamo celej našej spoločnosti.

V Detve 6. apríla 2016

Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková