Mesto Detva pokračuje v nastavenom tempe investičných akcií a práve ukončilo plánovanú investičnú akciu „Úprava spevnených plôch pred  MsK Detva / Múzeum – Knižnica/.

Predmetom úprav spevnených plôch bolo rozšírenie parkových plôch pre MsK Chudobienec, odstavné a parkové plochy pre Mestské múzeum a knižnicu, výmena asfaltových krytov chodníkov za zámkovú dlažbu, vybudovanie spojovacieho chodníka na ul.Kukučínovú, oprava jestvujúcej oceľovej lavičky t.j. výmena zábradlia a náter lavičky.

Okolo spevnených plôch bol zrealizovaný nový chodník zo zámkovej dlažby, zrealizovali sa terénne úpravy a rozšírené bolo verejné osvetlenie okolo spevnených plôch a spojovacieho chodníka v počte sedem svetelných bodov.

Stavba je ukončená , prebieha preberacie konanie stavby.

IMG_0428 IMG_0429 IMG_0432 Snímka obrazovky 2014-05-22 o 15.12.04

 

DTinfo.sk