Mesto Detva realizuje v období od mes.04/2014 do 07/2014 plánovanú opravu a údržbu areálu amfiteátra v Detve pre prípravu 49.ročníka FSP Detva.

V rámci opráv sa realizuje výmena drevených šindli na javiskovej scéne, orchestrisku a strechy nástupných štítov. Vymieňajú sa poškodené drevené nosné konštrukcie opravovaných štítov a mení sa poškodené latovanie striech. Ďalej sa  v rámci opráv  realizuje oprava šindľovej strechy verejných WC ženy, opravuje sa poškodené drevené oplotenie vrátane poškodených vstupných brán.

Pre hľadisko sa opravujú poškodené drevené lavičky v počte cca 80 ks vrátane povrchových úprav nátery.

Pre prípravu 49. ročníka sa pripravuje územie pre výstavbu kulís dolnozemského dvora a ľudovoumeleckého areálu.

Práce vykonáva mesto svojpomocne za účasti pracovníkov MOS.

Snímka obrazovky 2014-05-26 o 17.40.55

DTinfo.sk