Nakoľko J. Pavlov znovu nezmyselným spôsobom kritizuje práce na rekonštrukcii polikliniky v Detve, prinášame Vám ešte raz základné informácie ako aj krátke vyjadrenie na neustále útoky voči viceprimátorovi mesta Detva.

Mesto Detva začalo s rekonštrukciou polikliniky a tá nepozostáva len z úpravy vzhľadu a zateplenia obvodových múrov. Mesto pracuje na rekonštrukcii a modernizácii polikliniky systematicky a dosiaľ investovalo v budove do hydroizolácií strechy, výmeny okien, výťahu, výmeny vstupných dvier, nových  keramických dlaždíc, podlahových krytín v ambulanciách a do úpravy vzhľadu a prvej fázy zateplenia.

Vedenie mesta bolo a stále je proti privatizácii zdravotníckych zariadení v Detve a vytvára podmienky na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení. Čoho dôkazom je aj odkúpenie budovy polikliniky od BBSK v roku 2011. Je potrebné si uvedomiť že Mesto k tomu prikročilo z dôvodu zachovania zdravotníctva pod jednou strechou, dnes to už mohol byť polyfunkčný dom a nie poliklinika. Toto sa stalo poliklinike v Poltári a v niektorých iných mestách kde sa polikliniky dostali do rúk súkromných spoločností, ktoré v nich nezachovali zdravotnícke služby.

Mestá a obce nemajú v kompetencii zdravotnícku starostlivosť, tá patrí do kompetencie štátu alebo vyšších územných celkov. Vedenie mesta Detva sa ale snaží zlepšiť úroveň, pretože si uvedomuje potrebu zdravotníctva v Detve a celom Podpoľaní .

Mesto Detva sa rozhodlo odkúpiť aj Liečebňu dlhodobo chorých (LDCH). Aby sa budova LDCH, podobne ako budova Polikliniky, nedostala do súkromných rúk, pretože samospráva je predsa len istejším garantom trvalého záujmu o zdravotnícku starostlivosť pre vlastných obyvateľov. Hoci hodnota budovy LDCH bola vyčíslená na 529 tisíc eur,  Mesto ju vďaka viacnásobným rokovaniam primátora so zástupcami BBSK. kúpilo za tretinovú cenu.

V tomto roku vďaka neustálemu záujmu Mesta o zdravotníctvo vzniklo nové dialyzačné centrum, kde spoločnosťou B. Braun Avitum na základe spolupráce otvorila moderné dialyzačné stredisko.

Viceprimátor J. Šiandorovi nám poskytol vyjadrenie k neustálym cieleným útokom na jeho osobu ako aj na kritiku rekonštrukcie polikliniky prostredníctvom média J. Pavlova:

“ Som si istý, že p. Pavlov a nie Rubint je autorom ďalšieho neautorizovaného článku ohľadom rekonštrukcie polikliniky v Detve. Neprekvapuje ma to, lebo ho považujem za absolútne nekompetentného. Dlhé mesiace sústavne útočí na moju osobu a vedenie mesta vo svojom médiu, ktoré akože vedie niekto iný.“

„Dnes už jasne vidieť prepojenie J. Pavlova s p. Romanom Vrťom a p. Martinom Cibuľkom, ktorým robí akýsi servis s jediným zámerom, všetko čo sa v meste urobí kritizovať. Pavlov sa neštíti používať polopravdy alebo klamstvá, veď sa blížia voľby a tu asi vidí so svojimi priateľmi šancu. Viem, že pre niektoré záujmové skupiny som nepohodlný pre môj neustály boj za udržanie ceny tepla pre obyvateľov ako aj pre moju kritiku prerozdeľovania eurofondov cez MAS Podpoľanie a to práve za asistencie p. Romana Vrťa. Preto som sa rozhodol, že sa v blízkom čase vyjadrím aj k týmto dvom závažným témam.“

„Ku poliklinike v Detve zdôrazňujem len to, že som presvedčený o našich správnych krokoch odkúpiť ju v roku 2011 a následne zrekonštruovať so snahou skvalitniť zdravotné služby v meste. Je normálne, že tak rozsiahla rekonštrukcia sa pri finančnej náročnosti rozdelila na dve etapy a druhá etapa tj. dokončenie zateplenia a ďalších opráv je naplánovaná na rok 2015. Ako príklad uvádzam KC A. Sládkoviča, ktoré robí mesto po etapách. V prvej etape sa urobili práce vo vnútri budovy, následne vonkajši vzhľad a teraz sa pracuje na úprave vonkajšich spevnených plôch s kompletnou výmenou inžinierských sietí. Myslím si, že obyvatelia dokážu najlepšie posúdiť správnosť krokov mesta Detva.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

IMG_0698 IMG_0738

 DTinfo.sk