Nedostatok parkovacích plôch je téma, ktorá rezonuje na celom Slovensku. Preto mesto Detva v tomto programovom období začalo rekonštruovať a budovať nové parkovacie plochy systematicky.

Podľa vedenia mesta je systematická práca kľúčom k úspechu zlepšenia komfortu a bezpečnosti obyvateľov nášho mesta. Aj preto sa v týchto dňoch začalo s výstavbou nových parkovacích miest pozdĺž miestnej komunikácie na ulici A. Hlinku. Kvôli nedostatku parkovacích miest tu autá parkujú pozdĺžne na ceste čo sťažuje prehľadnosť dopravy a vytvára množstvo kolíznych situácií.

Kryt spevnenej plochy s rozšíreným chodníkom bude tvoriť zámková dlažba. Stavbu realizuje zhotoviteľ NEVODROM s.r.o., Zvolen, ktorý bol úspešný vo výberovom konaní a predpokladaný termín ukončenia stavby je september 2014.

Obrázok 001 Obrázok 002 Obrázok 003

DTinfo.sk