Útoky z dielne DToffline.sk pokračujú. Najnovšie spochybňujú verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnilo viacero firiem v snahe vytvárať nezmyselné kauzy. Vyvstáva teda otázka či vôbec rozumejú základnému fungovaniu samosprávy a verejného obstarávania, kde vyhráva práve najnižšia celková cena za dielo, alebo je to len úmysel a účelovosť?

Investičnú akciu realizuje spoločnosť JPT Stavby s.r.o., ktorá uspela v súťaži viacerých spoločností a vyhrala verejné obstarávanie s najnižšou celkovou cenou za dielo 14.733,- € bez DPH.

Rekonštrukcia pozostáva nielen z rozšírenia sociálnych zariadení na tri  oddelenia – ženské, mužské a pre imobilných spoluobčanov ako je to účelovo napísané, ale aj zo stavebno-inštalačných prác, výmeny kanalizácie, výmeny rozvodov vody v podlahe a v stenách, výmeny obkladov a dlažieb, výmeny všetkých sanitárnych zariadení (WC, umývadlá, batérie, termostatické zmiešavacie ventily ), demontáže a následnej montáže vykurovacieho telesa, osvetlenia a zdravotechniky. Všetky uvedené rekonštrukčné práce bolo nutné vykonať z dôvodu značne opotrebovanej technológie a hroziaceho havarijného stavu.

Zmodernizované a zrekonštruované sociálne zariadenia budú môcť využívať občania Mesta Detva, hostia MsÚ, poslanci MsZ ako aj zamestnanci MsÚ už od jesenných kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných v priestoroch MsÚ. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ prispeje k zlepšeniu služieb a pohody všetkých návštevníkov MsÚ v Detve.