Úsek začína križovatkou Pstruša, kde sa napája na predchádzajúci úsek a cestu. Pokračuje údolím toku Slatiny v súbehu s cestou a železničnou traťou.

Podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného Ľubomíra Palčáka nová rýchlostná komunikácia stiahne 80 až 90 percent dopravy zo súbežného už preťaženého úseku cesty I/50. „Keď si uvedomíme, že dnes sú tu intenzity viac ako 15-tisíc vozidiel denne, z čoho zhruba štyritisíc sú ťažké nákladné vozidlá, sú to veľmi veľké čísla na cestu prvej triedy. Takisto má tento úsek veľmi vysokú hustotu dopravných nehôd – viac ako 10 ročne na jeden kilometer. Po realizácii tejto výstavby to číslo bude okolo troch, čiže o dve tretiny sa zníži počet dopravných nehôd,“

 

Redakcia DTinfo.sk