Detva môže žiadať o dotáciu na nájomne byty bežného štandardu pre ľudí z rómskych komunít, tak ako aj ďalších 21 miest a obcí.

Detvianska samospráva sa však nebude uchádzať o príspevok na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu pre Rómov.

Mesto Detva sa ocitlo v zozname 21 obcí, ktoré môžu postaviť z európskych peňazí nájomné byty pre ľudí z rómskych komunít.

„Rozhodli sme sa nereagovať na túto možnosť, pretože nájomné bývanie máme vyriešené , nerozlišujeme medzi Rómami a Nerómami. Rozlišujeme len ľudí, ktorí spĺňajú podmienky určené všeobecne záväzným nariadením na pridelenie takéhoto bytu“ Reagoval viceprimátor Ján Šiandor.

Rovnako argumentuje aj primátor Detvy Ján Šufliarský. „Nájomné bývanie máme vyriešené,“ .

Vládny projekt počíta s investíciou 7 miliónov eur na 11 bytových domov.Postavenie nájomného domu podmieňuje projekt aj lokalitou v širšom centre obce alebo mesta, aby nedochádzalo k segregácii Rómov.

Redakcia DTinfo.sk