Dňa 27.2 2014 sa konalo verejné MsZ s dôležitými bodmi pre obyvateľov Detvy. Prinášame Vám videozáznam celého MsZ rozdeleného do dvoch častí.

V prvej časti sa prejednávalo financovanie akcií spoločnosti Bytes s.r.o a schválenie zvýšenia ceny tepla pre obyvateľov a to pre roky 2014, 2015, 2016, ktoré predkladal RNDr. Bódi, poslanec MsZ

Rozhodli sme sa tejto dôležitej téme pre obyvateľov venovať a vyžiadali sme si viaceré doplňujúce informácie, ktoré by mohli doplniť a ozrejmiť celkový pohľad na tento problém. Rozhodli sme sa osloviť viceprimátora Šiandora nakoľko je o ňom známe, že sa venuje problematike okolo výroby tepla minimálne od roku 2007. Prinášame Vám v skrátenej forme jeho pohľad na túto problematiku:

„Na riešenie problémov Bytes s.r.o a jej potreby financovania splácania úverov a chod firmy existuje viacero názorov:

1. Zvýšenie ceny tepla za Gj pre obyvateľov – obyvateľ zaplatí všetko v cene tepla a vedenie Bytes s.r.o to má najľahšie (presadzuje poslanec RNDr. Bódi a niektorí poslanci ( p. Labáková, p. Kóňa) ako i vačšinový vlastník Bytes s.r.o p. Malatinec)

2. Hľadanie rezerv pri výrobe tepla vo firme Bytes s.r.o ako aj zníženie nákupnej ceny odpadového tepla z Bioplynovej stanice p. Malatinca bez potreby zvyšovania ceny tepla pre obyvateľa (presadzuje viceprimátor Šiandor spolu s primátorom a časťou poslancov.)

Podľa názoru viceprimátora Šiandora je však veľký problém aj minulosť. Uvádza niekoľko príčin:

1. Nerešpektovanie štúdie na výstavbu CTZ, keď z 3 variant sa vybrala tá najdrahšia tj. Trstená. To znamenalo vyššie investície a tým i vyššie odpisy, ktoré zaplatí občan v cene tepla. Výhodné len pre p. Malatinca pre blízkosť Bioplynovej stanice, ktorej je 100% vlastníkom. 

2. Nerešpektovanie upozornenia v štúdii, že pri výstavbe Bioplynovej stanice, ktorá bude dodávať odpadové teplo do CTZ treba rátať s menším množstvom vyrobeného tepla CTZ a tým pri projektovaní a výstavbe upraviť na nižšiu výrobnú kapacitu čím by mohla byť nižšia cena investície. 

3. Budovanie nového teplovodu od CTZ Trstená v sume asi 670 000€ znovu zaplatí občan v cene tepla. V prípade výstavby kotolne na učilišti by túto investíciu musel hradiť p. Malatinec, ako vlastík Bioplynovej stanice sám ak by chcel dodávať odpadové teplo do systému kúrenia.

4. Nákup odpadového tepla z Bioplynovej stanice za príliš vysokú cenu 9.96€/Gj, keď výrobná cena zo slamového kotla je 7,54€/Gj 

5. Neukončená rekonštrukcia všetkých teplovodov i keď na základe kúpnej zmluvy mala byť rekonštrukcia ukončená 31.12 2012 bez finančnej spoluúčasti mesta Detva, nakoľko boli teplovody predané len za sumu 885e“ a mnoho ďalších príčin.

Podľa názoru viceprimátora Šiandora: „Je povinnosťou každého poslanca hájiť v prvom rade záujmy obyvateľov mesta a nie svoje osobné a záujmy určitých jedincov. Preto som rád, že sa nám podarilo a stále darí udržať cenu tepla pre obyvateľov.“

Video MsZ 27.2 2014 časť.1 :

 

Redakcia DTinfo.sk