V piatok 7. marca 2014 podpísali primátor mesta Detva Ján Šufliarský s predsedom Mládežníckeho parlamentu mesta Detva Mariánom Líškom Memorandum o spolupráci. Cieľom Memoranda je rozvíjať vzdelávanie a kultúrny, či spoločenský život mládeže Detva.

Mládežnícky parlament mesta Detva vznikol ako poradný orgán primátora mesta, z iniciatívy detvianskej mládeže. Má reprezentovať mládež Detvy a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k mestu, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam mesta v oblasti mládeže, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, vypracovávať a realizovať projekty zamerané na prevenciu kriminality, drog a rozvoja kultúrneho a športového vyžitia pre mládež.

K téme sa vyjadril Marián Líška (predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Detva): „Mládežnícky parlament má slúžiť ako medzistupeň medzi mládežou a vedením mesta. Chcel by som zapojiť mladých ľudí do aktívneho prístupu ku svojmu mestu – či už organizovaním rôznych kultúrnych a športových akcií alebo predkladaním rôznych návrhov na zlepšenie života detvianskej mládeže a zároveň aj obyvateľov mesta Detva. Zároveň by som sa veľmi rád poďakoval primátorovi Jánovi Šufliarskemu a viceprimátorovi Jánovi Šiandorovi, ktorí náš návrh podporili a tešia sa na spoluprácu so všetkými členmi mládežníckeho parlamentu.“

V predsedníctve mládežníckeho parlamentu sú okrem Mariána Líšku, podpredseda Dušan Tuček a generálny sekretár Anna Lakotová. Do Mládežníckeho parlamentu sa môže prihlásiť každý obyvateľ Detvy (do 30 rokov), ktorý má chuť sa aktívne zapájať do diania vo svojom meste.

Odpovede na mnohé otázky nájdete aj na novovzniknutej stŕanke Mládežníckeho parlamentu mesta Detva: www.novadetva.sk

MPMD MPMD3

Redakcia DTinfo.sk