Detva 19. marca 2014: Spoločnosť B. Braun Avitum otvára v Detve úplne nové, supermoderné dialyzačné stredisko s kapacitou 12 lôžok. Je to v poradí už jedenáste dialyzačné stredisko v sieti B. Braun Avitum, po Zvolene druhé v Banskobystrickom kraji. Výstavba strediska a nefrologickej ambulancie trvala necelý rok a celková investícia vrátane technológií a komplexného vybavenia predstavovala milión eur.

Prví pacienti prídu do strediska na prelome apríla a mája. „Hlavným dôvodom výstavby nového dialyzačného strediska je skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v Banskobystrickom kraji. Vzhľadom na naplnenú kapacitu dialyzačného strediska vo Zvolene sa tak stane táto často jediná možná liečba dostupnejšia pre desiatky pacientov,“ hovorí konateľ B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Nové priestory disponujú dvanástimi kompletne vybavenými dialyzačnými lôžkami spĺňajúcimi tie najprísnejšie štandardy. „Denná kapacita na dialyzačné ošetrenie je 24 pacientov v dvojsmennej prevádzke, kde budú pracovať dvaja stáli lekári a štyri sestry. Okrem dialýzy je tu tiež nefrologická ambulancia,“ informuje o budúcej prevádzke hlavná lekárka nového dialyzačného strediska MUDr. Dáša Flochová. Stredisko sa nachádza v polyfunkčnom objekte na sídlisku pri Dome kultúry v blízkosti centra Detvy.

Dialyzačné stredisko bude poskytovať chronickú dialyzačnú starostlivosť počnúc hemodialýzou, pokračujúc hemodiafiltráciou a končiac peritoneálnou dialýzou. „Celý náš personál je na tieto úkony a procedúry špeciálne vyškolený. Usilujeme sa našim pacientom zabezpečiť špičkovú starostlivosť na najvyššej úrovni a okrem profesionálnej spôsobilosti našich lekárov a sestier kladieme tiež obrovský dôraz na vytvorenie priateľského prostredia a do značnej miery až rodinného zázemia,“ uzatvára MUDr. Dáša Flochová.

IMG_0741

Slávnostné prestrihnutie pásky, z ľavej strany : Ing. Ján Šufliarsky, primátor mesta Detva, MUDr. Dáša Flochová, vedúca lekárka dialyzačného střediska B. Braun Avitum Detva, MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum pre Slovensko a Českú republiku.

IMG_0774 IMG_0748 IMG_0736 IMG_0721 IMG_0711 IMG_0696 IMG_0786

Redakcia DTinfo.sk – B Braun Avitum