S výstavbou nového inkluzívneho detského ihriska na sídlisku v Detve chce mesto začať hneď v novom roku. Priestor pre zdravotne znevýhodnené deti aj tie zdravé vznikne z bývalého detského ihriska pri piatej materskej škole. 

Samospráva v súčasnosti rokuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí tejto dotácie na výstavbu inkluzívneho detského ihriska. Projekt by mal byť čiastočne hradený finančnými prostriedkami z ministerstva a čiastočne z rozpočtu mesta Detva.

Hovorkyňa ministerstva práce Michaela Slivková Kirňaková potvrdila, že rezort už rozhodol o poskytnutí dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny pre mesto Detva. Bolo to na základe žiadosti predloženej v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti ministerstva vo výške 17.600 eur. „Finančné prostriedky budú vyplatené na účet žiadateľa do konca roka 2021.

Ako ešte v lete podotkol primátor Detvy Ján Šufliarský, projektová dokumentácia na tento zámer je už vyhotovená. „Súčasťou je tiež obnova oplotenia so vstupnou bránou,“ zdôraznil.

„Inkluzívne detské ihrisko je jedinečné tým, že berie ohľad aj na zdravotne znevýhodnené deti. Herné prvky sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých. Inkluzívne ihriská sú preto určené aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu a umožňujú aj bezbariérovú hru. Nové takéto detské ihrisko vznikne na ul. A. Hlinku. V súčasnosti sa na predmetnej parcele nachádzajú neupravené zelené trávnaté plochy a pozostatky starého zničeného ihriska. Cieľom navrhovaných stavebných úprav je výstavba nového detského ihriska, vytvorenie oddychovej zóny s lavicami a sedením a rovnako aj rekonštrukcia jestvujúceho oplotenia. Objekt po výstavbe by mal slúžiť obyvateľom a návštevníkom lokality ako verejné priestranstvo pre trávenie voľného času, relax a zároveň ako priestor pre športové vyžitie,“ doplnil zástupca primátora Ján Šiandor.