Mesto Detva bolo opäť úspešné a získalo ďalšiu dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na modernizáciu učební, a to rovno pre tri základné školy.

Žiaci a učitelia v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve a v Základnej škole J. J. Thurzu na Ulici A. Bernoláka v Detve využívajú nové učebne už v tomto školskom roku. V Základnej škole na Ulici Obrancov mieru v Detve si na nové učebne počkajú do ďalšieho školského roku.

Nové odborné učebne spĺňajú požiadavky pre experimentálnu a aplikačno-praktickú zložku vyučovania. Celková suma poskytnutých nenávratných príspevkov pre všetky tri školy predstavuje čiastku 500-tisíc eur.

Fotografie zo ZŠ J. J. Thurzu na ul. A. Bernoláka

Detva je mimoriadne úspešná v projektoch

Ešte v májí sme informovali o tom ako sa mestu Detva podarilo získať ďalšiu dotáciu na vybavenie základnej školy. Mesto Detva vtedy uspelo v ďalšej výzve a prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podarilo získať dotáciu na vybavenie Základnej školy na ulici Obrancov mieru za viac ako 100-ticsíc eur.