Práce na výstavbe ďalšieho nájomného bytového domu v Detve sa blížia ku koncu. Mesto Detva v súčasnosti spravuje už vyše 350 nájomných bytov.

„Mesto sa pripravuje na proces ukončenia stavby a následné vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,“ uviedol primátor mesta Ján Šufliarský. 

Ako dodal, samospráva plánuje odovzdať byty novým nájomníkom v jarných mesiacoch v roku 2022. V tejto bytovke bude 42 bytov, z toho desať jednoizbových, 17 dvojizbových a 15 trojizbových. Podmienky pridelenia bytu vychádzajú zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva a zo zákona o sociálnom bývaní.

Aké sú podmienky pridelenia bytu?

Podľa primátora Detvy Jána Šufliarského žiadateľ musí mať podanú žiadosť o pridelenie nájomného bytu, dovŕšený vek 18 rokov a mať v Detve trvalý pobyt alebo zamestnanie. „Žiadateľ a spolužiadatelia nesmú byť vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu či rodinného domu a ku dňu podania žiadosti musia mať uhradené záväzky voči mestu,“zdôraznil a doplnil, že mesačný príjem žiadateľa spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte nesmie byť nižší ako 1,3-násobok životného minima.

Záujem o byty je veľký

„Záujem o byty v tejto novej bytovke je veľký. Na tieto byty mesto v súčasnosti eviduje už viac ako 60 žiadostí o ich pridelenie,“ uviedol zástupca primátora Ján Šiandor. 

Ďalej uviedol, že prostriedky na výstavbu tejto novej bytovky sa im podarilo získať prostredníctvom dotácie na obstaranie nájomných bytov od Ministerstva dopravy a výstavby SR a prostriedky tiež mesto získalo aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Záujem o byty je veľký, preto mesto Detva už teraz pracuje na zámere výstavby ďalšej, v poradí už piatej bytovky,“ dodal zástupca Ján Šiandor.