Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Detve poslanci schválili všeobecno-záväzné nariedenie o zákaze umiestňovania herní a kasín na území mesta Detva.

Podľa neho už nemožno zriadiť herňu v hoteloch, moteloch a penziónoch, rovnako tak v budovách pre obchod a služby a ani v budovách určených pre kultúru a verejnú zábavu. Zákaz platí aj pre bytové domy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni alebo kasíne, ktorému bola individuálna licencia udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti licencie. 

Zmenili zákon

Schválením spomenutého nariadenia sa Detva zaradí k mestám, ktoré hazardu na svojom území vystavili stopku. Ešte pred rokom by to mesto nemalo také jednoduché. Všetko zmenil až novelizovaný zákon o hazardných hrách, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2020. Podľa dovtedy platnej právnej úpravy bolo prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa obciam umožňovalo zakázať hazardné hry na svojom území podmienené prijatím petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok. Tú muselo podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Navyše bolo potrebné preskúmanie skutočného stavu veci, jeho súladu alebo rozporu s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Menej peňazí v mestskej kase?

„S účinnosťou od 1. novembra 2020 došlo v tomto smere k zásadnej zmene, a to k vypusteniu podmienky petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Táto novela zákona, ktorý dlhodobo komplikoval obciam reguláciu hazardu, vrátila obciam možnosť obmedziť hazard na svojom území. Následkom vypustenia tejto podmienky sa už obciam umožňuje prijať všeobecne záväzné  nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území,“ zdôvodnila predloženie návrhu Viera Rubaninská, ktorá je poverená vedením oddelenia správy majetku Mestského úradu Detva. Mesto sa pre tento krok rozhodlo aj napriek tomu, že tým klesne príjem do rozpočtu mesta v priemere o 25-tisíc eur ročne.

Riešenie následkov hazardu v skutočnosti stojí omnoho viac. Omedzenie hazardu na svojom území môže rodinám ušetriť trápenie zo živorenia v dôsledku dlhov, a v horšom prípade aj zo straty blízkeho človeka.

Závislosť by sa iba prehlbovala 

Dôvod na tvrdý postup proti hazardu je namieste. Hazardným hrám v Detve prepadli nielen mladí ľudia, ale viackrát aj matky a staré matky, ktoré peniaze namiesto na deti a domácnosť míňali v herniach. Je dôvodný predpoklad, že v prípade neschválenia VZN by sa počet takto závislých ďalej zvyšoval. S tým je taktiež úzko spojená aj drobná kriminalita, napríklad krádeže potravín v obchodoch.

Text: ms