Celý boj o cenu tepla začal nástupom terajších poslancov na čele s ich lídrom Romanom Vrťom. „Ťah na bránu“ bol od začiatku jasný. Poslanci hneď po nástupe účelovo vymenili dozornú radu spoločnosti Bytes s.r.o, ktorá bola proti zvyšovaniu ceny tepla a dosadili do nej svojich nominantov, ktorí v novom zložení odsúhlasili zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov na rok 2015.

Občania s navrhovaným zvýšením ceny tepla nesúhlasili a svoj postoj vyjadrili v petícii proti zvyšovaniu ceny tepla, ktorú odovzdali v septembri predstavitelia petičného výboru na mestský úrad.

Následne však poslanci odmietli prerokovať túto petíciu v mestskom zastupiteľstve a na návrh Romana Vrťa dokonca prijali uznesenie, ktorým sa malo preveriť či je táto petícia v súlade s petičným zákonom a či sa tam náhodou nenachádza nejaké formálne pochybenie a to bez ohľadu na jej obsah. Takýmto prízemným spôsobom sa snažili poslanci zmiesť petíciu občanov zo stola.

Primátor sa však na rozdiel od poslancov postavil na stranu obyvateľov a nesúhasil ako zástupca valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o so zvyšovaním ceny tepla pre obyvateľov a s dodatočným doúčtovaním ceny tepla za rok 2015.

Konateľ spoločnosti Bytes s.r.o však napriek tomu bez súhlasu valnej hromady doúčtoval neoprávnene cenu tepla za rok 2015 pre obyvateľov. Čo znamená, že občania v Detve zaplatia za teplo v priemere o 50 až 60 eur viac.

Aj napriek tomu, že týmto konateľ porušil Spoločenskú zmluvu a neoprávnene chce takto doslova okradnúť obyvateľov v Detve sa poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve znovu otočili občanom chrbtom a ukázali koho záujmy v skutočnosti hája. Poslanci odmietli návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľtva, kde sa mal tento problém vyriešiť a prijali len nezmyselné uznesenie, ktoré nerieši tento problém a v podstate len háji záujmy súkromníka teda spoločnosti Bytes s.r.o. Toto uznesenie predložil terajší poslanec Šichta, ktorý ešte v roku 2010 ako konateľ spoločnosti Bytes s.r.o podpísal zmluvu medzi Bytes s.r.o a Cmc, ktorá je mimoriadne nevýhodná pre obyvateľov nakoľko nákupná cena odpadového tepla z Bioplynovej stanice súkromníka bola odsúhlasená za 9,96€/Gj pritom ešte v roku 2012 bola výroba tepla tj. variabilná zložka zo slamy na CTZ 7,54€/Gj. Tu jasne vidieť, že obyvatelia zaplatili minimálne 50 000€ ročne v cene tepla naviac. To je ďalší jasný dôkaz koho záujmy v skutočnosti títo poslanci hája.

Pritom v tomto zastupiteľstve znovu sedia aj poslanci, ktorí v období rokov 2007 až 2010 prispeli svojimi rozhodnutiami k tomu, že sa naše spoločné tepelné hospodárstvo defacto dostalo do rúk súkromníka. Dokonca v roku 2009 poslanci s terajším lídrom poslaneckého zboru Romanom Vrťom predali resp. darovali tak strategickú vec ako sú teplovody do rúk súkromníka za doslova škandalóznu sumu 885,- euro!  Z ľudí na sídlisku v Detve tak šmahom ruky urobili doslova rukojemníkov energetickej lobby.

Rozbehla sa veľká petičná akcia!

Občania v Detve na čele s petičným výborom spustili 19.mája 2016 veľkú petičnú akciu, kde poslancov žiadajú, aby zakročili proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015, a aby im boli tieto neoprávnene vyúčtované peniaze vrátené. Rovnako žiadajú o vrátenie teplovodov do vlastníctva mesta Detva. Po novelizácii petičného zákona je mestské zastupiteľstvo povinné túto petíciu prejednať ak ju podpíše najmenej tisíc osôb alebo aspoň 8% osôb oprávených voliť do orgánov samosprávy obce. 

náhľad petície

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor