V piatok 6. mája 2016 sa po roku opäť uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej piesne, ktorú organizovalo CVČ Trend Detva v spolupráci so Základnou umeleckou školou Hriňová (ZUŠ).

Súťažné kolo prebiehalo opäť v ZUŠ v Hriňovej a zúčastnilo sa ho štrnásť súťažiacich vo všetkých kategóriách. Pre súťažiacich bola tento rok pripravená novinka. Deti mali k dispozícií nie klavírny sprievod ako po minulé roky, ale každého, kto využil túto možnosť, sprevádzala Ľudová hudba Tomáša Boráka z Detvy.

Súťažiace deti tak dostali príležitosť si naživo zaspievať s ľudovou hudbou, čo sa stretlo s veľkým úspechom a záujmom. Ocenené boli všetky tri miesta vo všetkých kategóriách, do krajského kola však postupujú len víťazi prvých miest: Terézia Ďurišová (1. kategória), Alexandra Krnáčová (2. kategória) a Lenka Jágerská (3. kategória).

Aj napriek tomu, že súťažiacich bolo pre chorobu menej, počet zapojených škôl stúpol a organizátorov nesmierne teší záujem detí zachovávať ľudové tradície, ku ktorým spev ľudových piesní, bohatstvo slovenského národa, neodmysliteľne patrí.

Text a foto: Gabriela Dobiašová