Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo zrekonštruovať interiér budovy, aby spĺňal nároky z priestorovej, technickej a estetickej stránky. Okrem toho mala rekonštrukcia rozšíriť portfólio poskytovaných služieb, napríklad aj o RTG diagnostiku. V poliklinike pribudne röntgenové pracovisko s dvoma RTG prístrojmi, ktoré spĺňajú najnovšie moderné štandardy v oblasti nízkej radiačnej záťaže a zobrazovacej kvality.

„Röntgen sa nachádza na 2. poschodí v budove polikliniky, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou plošiny a výťahu. Bude slúžiť nielen obyvateľom mesta Detva, ale aj pacientom z celej spádovej oblasti okresu Detva,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský.

Prvým z prístrojov je novo vyvinutý röntgenový systém poskytujúci multifunkčné, vysoko kvalitné a nákladovo efektívne röntgenové riešenia. Ponúka pohodlné snímkovanie celého tela stojacich aj ležiacich pacientov. Systém je kompatibilný s najnovšou radou detektorov, ktoré majú pokročilé funkcie a vysokú kvalitu obrazu.

„Veľkou výhodou je, že snímky sú umiestňované na takzvaný PACS systém a sú dostupné pre rôzne zdravotnícke zariadenia. Tým pádom iný lekár nepotrebuje, aby pacient fyzicky nosil snímky so sebou na vyšetrenie,“ doplnila Anna Golianová z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva.

Druhým z prístrojov je panoramatický zubný RTG s cefalometrickým ramenom, ktorý patrí medzi špičku v celosvetovej stomatológii. Zubný RTG je pokročilý, rýchlejší a jednoduchý snímkovací systém s minimálnym ionizujúcim žiarením a maximálnou kvalitou snímkovania.

Rekonštrukciou polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vytvorilo mesto Detva podmienky pre zlepšenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Detvy a celého okresu.

Text: ms