Podvečer v piatok 27. novembra 2015 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Detve uskutočnila oslava jubilejných sobášov. Svoj manželský sľub si prišli pripomenúť jeden „zlatý“ a osem „strieborných“ manželský párov.

2

Zlatú svadbu oslávili Mikuláš a Pavlína Hanesovci, striebornú svadbu oslávili: Miroslav a Jana Ľuptákovci, Ján a Anna Mikušovci, Jozef a Ľubica Purdekovci, Vladimír a Mária Kučerovci, Milan a Monika Bohušovci, Maroš a Zuzana Oláhovci, Ján a Zuzana Mikušovci, Štefan a Zuzana Slemenskovci.

3 4

Po úvodnom vystúpení členov Zboru pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve (ZPOZ), jubilujúcich manželov pozdravil a prihovoril sa im primátor mesta Ján Šufliarský. Okrem iného vo svojom príhovore uviedol, že samotné jubileum nesie pomenovanie od zlata a striebra. Tak ako sa tieto premieňajú na ušľachtilý kov v zložitom procese očisťovania, tak aj manželstvo, pokračoval primátor. „Práve aj vaše manželstvo sa v procese plynúceho času takto pretavilo na čistý, pekný manželský zväzok,“ dodal.

5

Potom nasledoval zápis jubilujúcich manželov do pamätnej knihy a po ňom kultúrny vstup členiek ZPOZ so symbolickým založením party a klobúka i s pripnutím pierok jednotlivým manželským párom.

6

Ako pozornosť si jubilanti z rúk primátora prevzali darček a kvety. Po skončení slávnosti nasledovalo spoločné posedenie v zasadacej miestnosti Mestského úradu.

„Jubilujúcim manželským párom do ďalších krásnych rokov života želáme hlavne veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody a ešte veľa spoločne strávených rokov.“

1

Text: Anna Kucejová

Foto: Zuzana Juhaniaková