Spojená škola – Stredná odborná škola Detva dosiahla veľmi pekný úspech v 2. ročníku Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a CNC frézovaní. Žiak štvrtého ročníka odboru mechanik nastavovač Tomáš Plško obsadil v regionálnom kole v Martine 2. miesto a postúpil do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční počas veľtrhu Mladý tvorca v Nitre v apríli 2016.

Cieľom súťaže bola prezentácia  úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku ako aj schopností žiakov stredných škôl v programovaní riadiacich systémov CNC a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci študijných a učebných odborov zameraných na strojárstvo a elektrotechniku. V kvalifikačnom regionálnom kole mali žiaci za úlohu pripraviť program na vyhotovenia súčiastky pomocou riadiaceho softvéru. Súťažiaci zostavovali na základe výkresu CNC programy, ktoré museli odsimulovať na 3D simulátore. Museli preukázať vedomosti o používaných materiáloch, o výpočte dotyčníc a priesečníkov, vedomosti z CNC-programovania ako aj používania technických výkresov. Odborná komisia hodnotila zhodu s výkresom a hlavné a vedľajšie rozmery výsledku.

Súťaž trvala dve hodiny, počas ktorej museli vysústružiť rotačnú súčiastku. Náš zástupca si vybral program Fanuc 21 a od prvého miesta ho delilo 0,003 milimetra.

Nášmu zástupcovi blahoželáme tešíme sa, že po vlaňajšej úspešnej premiére to tentokrát dotiahol až do celoštátneho finále.

clanok3

Text: Valéria Čiamporová