Banskobystrická regionálna správa ciest začala rekonštruovať priepust popod cestu v Detve – Kostolnej v lokalite pri obchode.

Počas rekonštrukcie bude premávka osobných motorových vozidiel a autobusov presmerovaná cez Detvu – Stavanisko. Táto obchádzka nebude povolená pre nákladnú dopravu.

Pri rekonštruovaní priepustu osadia nový železo-betónový rám s rozmermi 1,5 m x 1 m. Súčasný rúrový priepust mal nedostatočný prietok.

Primátor Ján Šufliarský, ktorý je zároveň poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, rád informuje občanov, že v tejto časti dôjde aj k osadeniu nových zvodidiel a v tamojšej nebezpečnej zákrute aj vybudovaniu nového chodníka, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku. Nový priepust vybudujú, aby sa predchádzalo častým záplavám v lokalite.

Rekonštrukcia by mala prebehnúť počas dvoch týždňov a zavŕšená by mala byť v mesiaci august 2016.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková