V spolupráci s rodičovským občianskym združením Cesta poznania zrealizovala Základná škola J. J. Thurzu v Detve v školskom roku 2015/2016 projekt Urobme svet lepším a bezpečnejším z grantového programu Bezpečne v komunite Bezpečne doma 2015, ktorý pripravila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou Kooperativa.     

Tradičný deň rodičov na Medzinárodný deň detí 1. júna 2016 strávili spolu s ich deťmi v škole obohatený o ukážky poskytovania prvej pomoci, správania sa v extrémnych podmienkach a prežitia v prírode pre menšie skupiny žiakov. Zorganizované podujatie tiež vytvorilo možnosti pre rodičov zopakovať si zásady poskytovania prvej pomoci prostredníctvom ukážok ich detí a dozvedieť sa o možných rizikách, ktorým môžu byť ich deti vystavené.

V rámci projektu sa v škole uskutočnili aktivity súvisiace s prevenciou úrazov a praktické poskytovanie prvej pomoci. Pod vedením školiteľa Jozefa Murína zo záchranného zboru Falck sa uskutočnilo školenie poskytovania prvej pomoci pre žiakov a učiteľov školy s praktickými ukážkami práce záchranárov. Súčasťou seminára bolo aj oboznámenie žiakov s možnými rizikami a ich elimináciou, odovzdanie konkrétnych skúseností záchranára v tejto oblasti.

V spolupráci s miestnou organizáciou skautingu pod vedením člena skautskej záchrannej akadémie Karola Ďurčíka zrealizovali workshopy poskytovania prvej pomoci, správania sa v extrémnych podmienkach a prežitia v prírode pre menšie skupiny žiakov a pre učiteľov.

Žiacke tímy záchranárov pripravili a zrealizovali ukážky nebezpečných situácií
z každodenného života a do ich riešenia zapojili aj deti – predškolákov z materskej školy.

Text: Soňa Kyseľová
Foto: archív školy, Soňa Kyseľová