Mesto Detva upozorňuje občanov na dočasnú zmenu umiestnenia oddelení Mestského úradu v Detve od 10. júna 2019 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy.

V dňoch od 10. júna 2019 bude prebiehať sťahovanie referátov z prízemia na pôvodné miesto a od 12. júna sťahovanie referátov z poschodia do vedľajšej časti budovy. V tomto dočasnom období bude aj podateľňa na sekretariáte primátora.

Mesto Detva prosí občanov o pochopenie a súčinnosť pri návštevách oddelení počas dní sťahovania.

V dvoch miestnostiach za sobášnou sieňou bude dočasne umiestnená kancelária primátora mesta Detva a sekretariát spolu s podateľňou. Prednostu Mestského úradu v Detve, zástupcu primátora a správcu informačnej siete občania nájdu v miestnostiach oproti vchodu (vchod do obradnej siene).

V sobášnej sieni budú dočasne umiestnené nasledovné kancelárie: právne služby, oddelenie rozvoja, vedúca organizačného oddelenia, referát zmlúv, evidencie majetku a pozemkový, správca pohrebiska a domu smútku, referát správy majetku, referát správy majetku a HPP.

V banketnej miestnosti bude dočasne umiestnený vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, stavebný úrad, referát investičnej výstavby a architektka mesta.

Mailové adresy jednotlivých zamestnancov ostávajú v platnosti.

Mesto Detva ďakuje občanom za pochopenie.

Text: Michaela Murínová
Foto: Zuzana Vrťová