Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve dňa 5. 6. 2017 usporiadala 6.ročník BEHU ZDRAVIA.

Podujatia sa zúčastnilo 398 bežcov. Boli to deti z detvianskych základných škôl s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Ďuricovou a pánom učiteľom Mgr. Jánom Nosáľom i deti materských škôl so svojimi pani učiteľkami, Gymnázium v Detve spolu s pánom riaditeľom Mgr. Pavlom Lalíkom a pani učiteľkou Mgr. Alenou Dekrétovou. Okrem školských zariadení sa do podujatia zapojili aj zamestnanci Mestského úradu v Detve, mestský poslanci  Mgr. Katarína Krekáňová, Gabriela Melichová, Pavel Golian , Klub športovej gymnastiky i dôchodcovia mesta.

Podporiť v pohybovej aktivite mladších i starších prišiel aj náš bývalý žiak, hokejista Marek Ďaloga, ktorý sa porozprával so žiakmi, odpovedal na otázky a dodal im motiváciu ísť si za svojím snom .

Menší žiaci bežali v areáli školy 300-metrový okruh. Ostatní zabehli veľký okruh – 1 km okolo letného štadióna. Príjemnú atmosféru vytvárali bývalý žiak Radovan Kučera a náš deviatak Samuel Golian svojimi hudobnými vstupmi. Pani kuchárky pripravili chutné občerstvenie, výborné halušky. Pri všetkých aktivitách pomáhali deviataci.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Detva a VALMAN s.r.o Banská Bystrica.

Text a foto:Tatiana Šufliarská