Tento rok si Klub slovenských turistov pripomína 50. výročie pôsobenia v Detve. Pri príležitosti jubilea pripravujú týždeň turistických aktivít, ktoré vyvrcholia výstupom na Kalamárku, na ktorý pozývajú priateľov a verejnosť v nedeľu 29. júna 2014.

Prvé záznamy z kroniky turistického klubu sú zo 4. apríla 1964 na Odbornom učilišti pri PPS Detva, od tohto dátumu začal písať svoju históriu ako organizovaný turistický klub. Turistika v Detve bola aj pred týmto dátumom, ale organizovaná bola spolu s lyžiarskym a cyklistickým oddielom pri telovýchovnej jednote PPS Detva. V roku 1964 organizovaná turistika zapustila svoje korene na Odbornom učilišti s prvým klubovým predsedom Vladimírom Štrbom. Vychovávateľ Vladimír Štrba v tých rokoch prišiel na detvianske učilište z Kláštora pod Znievom a založil tu tri oddiely turistov z radov žiakov. Práve tie sa stali základom turistického klubu a turistiky v Detve. V roku 1969 bolo v Detve organizovaných takmer 170 členov z toho 140 vo veku do 18 rokov.

Klub prechádzal viacerými zmenami, v období 80-tych rokov hrozil turistickému klubu zánik, mal len do 30 členov. Vďaka iniciatívam pána Štrbu klub preklenul i toto obdobie. Vladimír Štrba bol jeho predsedom s malými prestávkami takmer 40 rokov. V posledných 15 rokoch došlo k zmene vekovej štruktúry členskej základne, dnes je turistický klub zameraný viac na strednú a staršiu generáciu. Celá päťdesiatročná história je zachytená v deviatich kronikách, ktoré sú uložené v Podpolianskom múzeu v Detve. Z týchto materiálov klub čerpal motiváciu, pri príprave týždňa turistických aktivít, ktorých súčasťou bude slávnostným programom v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v piatok 27. júna 2014.

Počas týždňa od 23. júna Klub slovenských turistov v Detve pripravuje v spolupráci so základnými školami v Detve turistické podujatia pre žiakov na Podpoľaní a v nedeľu 29. júna vyvrcholia turistické aktivity výstupom na Kalamárku s pozvánkou pre verejnosť Detvy. Klub slovenských turistov v Detve má stálych 66 členov. Súčasným predsedom je Juraj Kalamár. Klub v Detve sa stretáva podľa plánu akcií na rok 2014 raz za mesiac na náročnejších turistických podujatiach po celom Slovensku. Menšie trasy však jeho členovia absolvujú i s týždennou frekvenciou.

i_2548216

Autor: Jozef Gažo