Od 30. novembra je v Podpolianskom múzeu v Detve sprístupnená nová stála expozícia s názvom Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Moderne riešená reprezentatívna expozícia s náučným charakterom a nadčasovým grafickým riešením predstavuje bohaté spektrum nástrojových skupín. Celkovo je vystavených 118 nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska.

Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje – trombity, gajdy, píšťaly, signálne, strunové nástroje, zvukové hračky – zábavky, rohy – trúby či zvonce. Odkaz expozície je jednoznačný: priblížiť širokej verejnosti aktivity slávností zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, zachovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania a aktivizovať potencionálnych záujemcov – pokračovateľov, hlavne mladú generáciu.

Výstava je verejnosti sprístupnená od 30. novembra 2020, zatiaľ v súčasnej situácii bez slávnostnej vernisáže. Uskutočnilo sa len komorné otvorenie za prítomnosti primátora mesta Jána Šufliarského, riaditeľky Kultúrneho centra A. Sládkoviča Eriky Mojžišovej a odborných pracovníčok múzea.

Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, na spolufinancovaní sa podieľalo Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve. Poďakovanie však patrí aj Folklórnym slávnostiam pod Poľanou v Detve, pripravovateľom a organizátorom samotného podujatia Instrumentum Excellens FSP Detva. Rovnako aj podnikateľským subjektom, inštitúciám a jednotlivcom za pomoc pri príprave podmienok na vybudovanie expozície a za podporu pri odkupovaní nástrojov od r. 2001 do zbierok múzea, predovšetkým Štefanovi Mrázovi z Košíc.

Text: Renata Babicová

Foto: Milan Suja

Hlavný partner: Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.