Tím Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve Ekodetvani pokračuje aj tento rok vďaka programu Roots and Shoots v projekte Náučný chodník kameňolom Ježová.

Žiaci na tomto projekte pracujú už druhý školský rok. Prvý rok sa im podarilo vybudovať začiatok náučného chodníka, ktorý symbolizujú vyvýšené záhony umiestnené v škole.

Hlavným cieľom je robiť niečo pre spoločné dobro všetkých, a práve to ponúka vzdelávací program nadácie Green Foundation – Roots & Shoots Slovakia.

V tomto školskom roku 2020/2021 je cieľom upovedomiť občanov Detvy o kameňolome, sprístupniť trasu k nemu a z kameňolomu urobiť relaxačno-turistickú destináciu. Na tomto náučnom chodníku chceme tiež vybudovať informačné tabule.

Realizáciou projektu ponúkame obyvateľom Detvy alebo turistom mnoho informácií a zaujímavostí o histórii, využití a momentálnom stave kameňolomu, ktoré sme získali z rôznych zdrojov. Väčšina z nich nie je dostupná ani na internete. Našim projektom chceme zaujať všetky vekové kategórie, preto náučné tabule budú obsahovať aj QR kódy s odkazmi na webové stránky pre podrobnejšie informácie a otázky vo forme kvízu pre návštevníkov kameňolomu.

Tento projekt môžeš podporiť aj tu: https://www.startlab.sk/projekty/1721-roots–shoots-slovakia-ekodetvani–kamenolom-jezova/

Text: Zuzana Palachová