V piatok 4. decembra 2020 sa deťom zo speváckeho zboru Superar pôsobiacom pri Základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača dostalo cti spievať v Prezidentskom paláci a spolu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou rozsvietiť vianočný stromček, ktorý zdobí nádvorie Grasalkovičovho paláca v Bratislave. Spevácky zbor Superar pri škole pracuje od septembra 2015 pod vedením Oľgy Jackuliakovej Budinskej a Zdenky Fekiačovej Skrutekovej a jeho súčasťou sú všetky deti materskej školy, 1. až 6. ročníka.

Program Superar bol založený známymi inštitúciami – Caritas Viedenskej arcidiecézy, Wiener Konzerthaus a Viedenským chlapčenským speváckym zborom s jediným hlavným cieľom – priniesť pozitívnu energiu, silu hudby a umenia tam, kde k nim deti a mladí ľudia nemajú dostatočný prístup. Od roku 2009 poskytuje medzinárodná iniciatíva SUPERAR so sídlom vo Viedni špičkové bezplatné hudobné vzdelávanie všetkým deťom, bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, či kultúrnu identitu. Vzdelávací program Superar napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním dochádza k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa jeho sebadôvera, disciplína, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť.

Text: Margita Gajdošová