Spojená škola už pol roka, od januára 2015, realizuje projekt „Moderné technológie a moderné vzdelávanie“ v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní. Projekt potrvá do apríla 2016.

Projektovým partnerom je nórska stredná škola Charlottenlund videregående skole z Trondheimu, v spolupráci s ktorou zrealizovali už dve spoločné mobility.

Hlavným zámerom a témou projektu sú spoločné aktivity využívajúce vo veľkej miere informačné a komunikačné technológie. Projekt bude trvať 15 mesiacov a škola ním chce podporiť komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí z dvoch rôznych krajín a umožniť im realizovať spoločné aktivity, ktoré budú mať spoločnú tému a pri ktorých budú môcť prejaviť svoje záujmy a zručnosti.

Projekt predpokladá uskutočnenie štyroch mobilitných pobytov, z ktorých dva sa uskutočnili v uplynulom školskom roku.

Po prvom stretnutí v Detve sa nórski a slovenskí žiaci stretli v Trondheime

Osemdňový pobyt v Nórsku bol pre všetkých zúčastnených skutočným zážitkom plným skúseností s novými ľuďmi, prostredím, kultúrou, krásnou prírodou a množstvo dobrodružstiev. Úvod patril prehliadke školy a privítaniu riaditeľkou školy, po ktorom nasledoval obed v otočnej reštaurácii Tyholttårnet s výhľadom na celý Trondheim. V utorok ich čakala veľká dávka adrenalínu v neďalekom Oppdale. S veselým kanadským sprievodcom najskôr prezentovali dôvtip i šikovnosť v rôznych súťažiach a potom sa každý mohol zviesť na lane nad hlbokým kaňonom rieky. Bohatý program pokračoval v neďalekom zálive, kde si suchozemci z Detvy obliekli overaly, záchranné vesty a nasadli do raftov, ktoré ich odviezli na neďaleký ostrov Tautra. V 120-kilometrovej rýchlosti doplnenej „šantením“ vedúcich oboch člnov si užili pocity, s ktorými sa tak často nestretávajú. Aj ďalší deň patril vode, tri hodiny vzdialenému ostrovu Stokkoya s výhľadom na otvorené more a jazdou na kajaku v ľadovej vode.

12

Záver pobytu venovali jednej z najkrajších nórskych katedrál Nidarosdome a športovému zápoleniu pri bowlingu a motokárach.

Projekt bude pokračovať ďalšou fázou s vyvrcholením v podobe druhej mobility v Trondheime.

122

Text a foto: Valéria Čiamporová