Spojená škola – Stredná odborná škola sa zapojila do druhého ročníka majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní. Žiak IV.A triedy Tomáš Plško sa prebojoval až do finále v dňoch 26. – 28. apríla 2016, kde obsadil skvelé druhé miesto. Súťaž bola v rakúskom sídle firmy EMCO v Hallein (pri Salzburgu) a súťažilo sa na najmodernejších CNC strojoch EMCO.

Ešte pred finále sa všetci účastníci zúčastnili prípravy v stredisku duálneho vzdelávania vo VW Bratislava.

Organizátor súťaže, firma DIDACTIC Martin s. r. o., pozýva do súťaže každoročne všetky školy, ktoré vyučujú profesie súvisiace s CNC technológiami. Súťažiaci musia prezentovať svoje vedomosti a zručnosti pri práci v najpoužívanejších riadiacich systémoch CNC strojov podľa vlastného výberu (Sinumerik, Fanuc alebo Heidenhain). Súťaž v CNC sústružení a frézovaní slúži predovšetkým na zlepšenie úrovne vyučovania obsluhy a programovania CNC strojov na stredných školách.

Zadanie a hodnotenie súťažných prác pripravil Dieter Geisberger, dlhoročný autor zadaní rakúskej národnej súťaže v programovaní CNC strojov, hodnotiteľ a autor zadaní pre majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta v programovaní CNC strojov. Úlohou žiakov bolo pracovať na súčiastke podľa zadania, vytvoriť program, nastaviť stroj a reálne vyrobiť súčiastku. Rozhodovala trojčlenná komisia, ktorá kontrolovala zhodu s výkresom, presnosť mier a samotné zhotovenie súčiastky, pričom sa meralo na stotiny milimetra. O druhom mieste Tomáša Plška rozhodol aj fakt, že na rozdiel od ostatných súťažiacich nemal v škole možnosť pracovať na strojoch, na ktorých súťaž prebiehala.

Školy, z ktorých vzišli víťazi, si rozdelili softvérové produkty v hodnote 30.000 eur a súťažiaci si rozdelili finančné ceny v hodnote 1.800 eur. O obťažnosti súťaže svedčí aj to, že sa do nej aj napriek vyššie uvedeným podmienkam zapojila iba zhruba polovica z 56 pozvaných škôl.

Podľa slov organizátorov patrí veľký rešpekt a poďakovanie súťažiacim a zúčastneným učiteľom. Zároveň súťaž potvrdila, že zvládnutím programovania CNC strojov je možné získať dobre zaplatenú prácu. V ďalšom ročníku súťaže by organizátori chceli rozšíriť servis pre zapojené školy o tréning učiteľov, ktorí pripravujú žiakov na súťaž. Radi by pozvali do súťaže aj študentov z duálneho vzdelávania a hostí z Českej republiky, aby si zmerali sily so slovenskými súťažiacimi.

Text a foto: Valéria Čiamporová