„Vstávaj dievča hore, sadíme Ti máje, ak hore nevstaneš, mája nedostaneš… Máj, máj, máj zelený hore Detvou sadený,“ slová tejto piesne sa ozývali 4. mája 2016 v Materskej škole na ulici Obrancov mieru v Detve.

Týmto aj v materskej škole nadviazali na tradíciu stavania májov. Máje sa stavali v noci, či nad ránom, ako prekvapenie pre dievčinu, pred ktorej domom vyrástol. Dnešné stavanie májov je už bez tajností, je to tradícia, ktorú sa oplatí zachovať a udržiavať.

A tak učiteľský kolektív materskej školy pozval rodičov detí, aby sa prišli zabaviť a svojou prítomnosťou prispeli v podpore tohto krásneho zvyku.

O pestrosť programu a dobrú náladu sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi nacvičili hodnotný ľudový program, ďalej heligonkár Ďurko Krahulec a DJ Činčura. Členky občianskeho združenia Detviansky tulipán počas celého roka pre deti pripravujú rôzne tvorivé aktivity, prišli i na toto podujatie s novými nápadmi pre deti.

No a k dobrej májovej veselici patrí aj chutné jedlo, ktoré pripravili tety kuchárky. Chlapci preukázali svoju šikovnosť nielen v speve, tanci, ale aj pri stavaní mája. Dievčatá ho vyzdobili pestrofarebnými stuhami a chlapci ich za to pozvali do tanca.

Všetky deti i pani učiteľky vyobliekané v detvianskych ľudových krojoch so svojím folklórnym vystúpením boli ozdobou podujatia. Na to všetko sa slniečko krásne usmievalo a postavený máj sa na ľudí pyšne díval.

Text a foto: Anna Hudecová